Fixgen s.r.o.

 
Ponúkame riešenia

Ponúkame

riešenia

v oblasti ochrany životného prostredia.

FIXGEN s. r. o.

odborné konzultácie, identifikácia rizík, odborné posudky, oceňovanie,
sled a riadenie - krízový management, stavebný dozor, projektovanie,
prieskum, výstavba, prevádzka, monitoring

ZOBRAZIŤ VIAC
 

ŽIVOTNÉ Životné prostredie PROSTREDIE

ZOBRAZIŤ VIAC