Fixgen s.r.o.

 
Ponúkame riešenia

Ponúkame

riešenia

v oblasti ochrany životného prostredia.

Komplexné EKOLOGICKÉ SLUŽBY

Komplexné


EKOLOGICKÉ SLUŽBY

Konzultačná, inžinierska a dodávateľská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia.

ZOBRAZIŤ VIAC

NAŠA PONUKA

NAŠA SPOLOČNOSŤ

Prioritným zameraním našej spoločnosti je sanácia ekologických záťaží a s tým súvisiace služby ako je geologický prieskum a analýza rizík, biotechnológie a ich využitie v odpadoch, výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií. Spolupracujeme s projektantmi a technológmi pri využívaní nových technologických zariadení pre úpravu a čistenie priemyselných vôd a taktiež vykonávame inžiniersku činnosť vo výstavbe, projektovaní a riadení realizácie pozemných a vodohospodárskych stavieb, vrátane ich rekonštrukcií. 

uvod
uvod
uvod
uvod
 

ŽIVOTNÉ Životné prostredie PROSTREDIE

ZOBRAZIŤ VIAC