Fixgen s.r.o.

O NÁS

Prioritným zameraním našej spoločnosti je sanácia ekologických záťaží a s tým súvisiace služby ako je geologický prieskum a analýza rizík, biotechnológie a ich využitie v odpadoch, výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií. Spolupracujeme s projektantmi a technológmi pri využívaní nových technologických zariadení pre úpravu a čistenie priemyselných vôd a taktiež vykonávame inžiniersku činnosť vo výstavbe, projektovaní a riadení realizácie pozemných a vodohospodárskych stavieb, vrátane ich rekonštrukcií. Poskytujeme komplexné ekologické služby zahŕňajúce konzultačné a inžinierske služby ako aj zabezpečenie komplexných dodávok v oblasti ochrany životného prostredia.