Fixgen s.r.o.

Geotechnika

• modelovanie v geotechnike

• geotechnický monitoring

• posudzovanie stability stavebných konštrukcií, svahov, zárezov a interpretácia geotechnických meraní