Fixgen s.r.o.

Geotechnika

  • modelovanie v geotechnike
  • geotechnický monitoring
  • posudzovanie stability stavebných konštrukcií, svahov, zárezov a interpretácia geotechnických meraní