Fixgen s.r.o.

Laboratórne analýzy vôd

                                                                                                                  

• odberny vzoriek a terénne analytické testy

• laboratórne rozbory podzemných, pitných, odpadových vôd

• analýzy a kategorizácie odpadových materiálov

• poradenská činnosť

Laboratórne analýzy vôd vykonávame v akreditovaných

skúšobných laboratóriach EKOLAB s.r.o.


Laboratórne analýzy vôd