Fixgen s.r.o.

Laboratórne analýzy vôd - subdodávateľsky

  • odberny vzoriek a terénne analytické testy
  • laboratórne rozbory podzemných, pitných, odpadových vôd
  • analýzy a kategorizácie odpadových materiálov
  • poradenská činnosť

Laboratórne analýzy vôd vykonávame v akreditovaných skúšobných laboratóriach.

Laboratórne analýzy vôd - subdodávateľsky