Fixgen s.r.o.

Odstraňovanie dnových sedimentov

  • geofyzikálny monitoring dna rybníkov, jazier, nádrží a pod.
  • identifikácia sedimentov
  • odstránenie a likvidácia sedimentov
Odstraňovanie dnových sedimentov