Fixgen s.r.o.

Odstraňovanie dnových sedimentov

                                                                                                                  
•  geofyzikálny monitoring dna rybníkov, jazier, nádrží a pod.

•  identifikácia sedimentov

•  odstránenie a likvidácia sedimentov

Odstraňovanie dnových sedimentov