Fixgen s.r.o.

Výskum a vývoj

                                                                                                                                                                       

• monitoring fyzikálno - chemických a mikrobiologických parametrov environmentálneho

  prostredia za účelom sledovania vývoja kontaminácie a riadenia procesu bioremediácie

• imitácia biotechnologických postupov v laboratórnych podmienkach

• selekcia aktívných bakteriálnyhc druhov z kontaminovaného prostredia za 

  účelom bioaugmentácie a urýchlenia procesov bioremediácie

• implementácia nových postupov bioremediácie v domácich podmienkach v súčinnosti so 

  sledovaným vývojom v zahraničí

• pokročilé sanačné technológie

• nové recyklačné technológie

Výskum a vývoj