Fixgen s.r.o.

Výskum a vývoj

  • monitoring fyzikálno - chemických a mikrobiologických parametrov environmentálneho prostredia za účelom sledovania vývoja kontaminácie a riadenia procesu bioremediácie
  • imitácia biotechnologických postupov v laboratórnych podmienkach
  • selekcia aktívných bakteriálnyhc druhov z kontaminovaného prostredia za účelom bioaugmentácie a urýchlenia procesov bioremediácie
  • implementácia nových postupov bioremediácie v domácich podmienkach v súčinnosti so sledovaným vývojom v zahraničí
  • pokročilé sanačné technológie
  • nové recyklačné technológie
Výskum a vývoj