Fixgen s.r.o.

Doprovodná stavebná činnosť

                                                                                                                                                                                                                                                                              

• projekčné práce stavebných a demolačných činností

• stavebná činnosť technologických zariadení

• čistenie oceľových konštrukcií, potrubí, nádrží atď.

• demolácie oceľových konštrukcií a stavebných objektov

• zemné práce - odťažby zemín

• prieskumné vrty

Doprovodná stavebná činnosť