Fixgen s.r.o.

Doprovodná stavebná činnosť

  • projekčné práce stavebných a demolačných činností
  • stavebná činnosť technologických zariadení
  • čistenie oceľových konštrukcií, potrubí, nádrží atď.
  • demolácie oceľových konštrukcií a stavebných objektov
  • zemné práce - odťažby zemín
  • prieskumné vrty
Doprovodná stavebná činnosť