Fixgen s.r.o.

Inžinierska geológia

  • inžinierskogeologický prieskum
  • projektovanie inžinierskogeologických vrtov
  • inžinierskogeologické a geotechnické popisy vrtov
  • vyhodnotenie inžinierskogeologického prieskumu
Inžinierska geológia