Fixgen s.r.o.

Inžinierska geológia

                                                                                                                                                                                                                                   

• inžinierskogeologický prieskum

• projektovanie inžinierskogeologických vrtov

• inžinierskogeologické a geotechnické popisy vrtov

• vyhodnotenie inžinierskogeologického prieskumu

Inžinierska geológia