Fixgen s.r.o.

Hydrogeológia

                                                                                                                                                                                                      

• hydrogeologické prieskumné práce

• projektovanie a popisovanie hydrogeologických vrtov

• vyhľadávanie a oceňovanie vodných zdrojov

• hydrodynamické skúšky, laboratórne analýzy 

• posúdenie stavu už realizovaných hydrogeologických vrtov

• technické práce, čistenie vrtov 

Hydrogeológia