Fixgen s.r.o.

Hydrogeológia

  • hydrogeologické prieskumné práce
  • projektovanie a popisovanie hydrogeologických vrtov
  • vyhľadávanie a oceňovanie vodných zdrojov
  • hydrodynamické skúšky, laboratórne analýzy
  • posúdenie stavu už realizovaných hydrogeologických vrtov
  • technické práce, čistenie vrtov
Hydrogeológia