Fixgen s.r.o.

Sanácia geologického prostredia

                                                                                                                                                                                                                                                

• projekčné práce sanácie zosuvov a stabilizovania svahov a stien

• prevencie zosuvov a sklaných zrúcanín

• riadenie a realizácia sanácie zosuvov - odvodňovacie a stabilizačné prvky (odvodňovacie

  frény, vrty, oporné steny, pilótové steny, kotviace prvky, mikropilóty atď.)

• monitorovanie geofaktorov

• geotechnické posudky

Sanácia geologického prostredia