Fixgen s.r.o.

Sanácia geologického prostredia

  • projekčné práce sanácie zosuvov a stabilizovania svahov a stien
  • prevencie zosuvov a sklaných zrúcanín
  • riadenie a realizácia sanácie zosuvov - odvodňovacie a stabilizačné prvky (odvodňovacie frény, vrty, oporné steny, pilótové steny, kotviace prvky, mikropilóty atď.)
  • monitorovanie geofaktorov
  • geotechnické posudky
Sanácia geologického prostredia