Fixgen s.r.o.

Sanácia environmentálnych záťaží a škôd

Sanačné metódy:

  • moderné in situ metódy (ins situ chemická oxidácia - ISCO, in situ chemická redukcia)
  • rozvoľňovanie horninového prostredia (hydraulické štiepenie, torpédovanie vrtov)
  • bioremediácia, bioaugmentácie, airsparging, bioventing, prirodzená atenuácia
  • sanácia znečistenia ex situ - biodegradácia, realizácie sanácie kontaminácie vôd, zemín a stavebných koštrukcií
Sanácia environmentálnych záťaží a škôd