Fixgen s.r.o.

Odborný geologický dohľad

                                                                                                                                                                                            

• dozor pri plnení geologických prác stanovených projektom

• odborná supervízia realizovaných sanačných prác

• sled a riadenie geologických prác 

• vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch geologických prác

Odborný geologický dohľad