Fixgen s.r.o.

Odborný geologický dohľad

  • dozor pri plnení geologických prác stanovených projektom
  • odborná supervízia realizovaných sanačných prác
  • sled a riadenie geologických prác
  • vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch geologických prác
Odborný geologický dohľad