Fixgen s.r.o.

Analýza rizík

                                                                                                                                                                                                                           

• analýza rizík vyplývajúcich zo zistenej úrovne znečistenia území s odborným obsahom

  hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík

• návrh nápravných opatrení

• štúdie uskutočniteľnosti vrátane finančného ocenenia odporúčaných nápravných opatrení

Analýza rizík