Fixgen s.r.o.

Analýza rizík

  • analýza rizík vyplývajúcich zo zistenej úrovne znečistenia území s odborným obsahom hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík
  • návrh nápravných opatrení
  • štúdie uskutočniteľnosti vrátane finančného ocenenia odporúčaných nápravných opatrení
Analýza rizík