Fixgen s.r.o.

Projekty geologických úloh

                                                                                                                                                                                                                     

• zber a analýza archívnych dát

• plány prác

• rámcové projekty

• príprava rozpočtov

• projekty geologických prieskumov

• vypracovanie realizačného projektu sanácie

Projekty geologických úloh