Fixgen s.r.o.

Projekty geologických úloh

  • zber a analýza archívnych dát
  • plány prác
  • rámcové projekty
  • príprava rozpočtov
  • projekty geologických prieskumov
  • vypracovanie realizačného projektu sanácie
Projekty geologických úloh